Privacyverklaring

Privacyverklaring

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze leden, abonnees, klanten en websitebezoekers staat bij ODE Decentraal hoog in het vaandel. ODE Decentraal verwerkt ook de abonnementgegevens van WindNieuws, uitgegeven door Stichting ODE Projecten. Tevens verwerken wij ledengegevens van Coöperatie Kennemerwind en REScoopNL

Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens:

Privacybescherming

 1. ODE Decentraal vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, abonnees, klanten en bezoekers van zijn website(s) en de ODE Decentraal app van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, abonnees, klanten en websitebezoekers en app gebruikers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 2. ODE Decentraal gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van onze relaties. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
  • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen ODE Decentraal en de relatie in kwestie; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of
  • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende relatie.
 3. ODE Decentraal houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Autoriteit persoonsgegevens (AP) stelt.
 4. De verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de gegevensverwerking is de Vereniging voor ernieuwbare energie Decentraal, gevestigd aan Arthur van Schendelstraat 550 te Utrecht

Verwerking van persoonsgegevens

 1. ODE Decentraal legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van uw lidmaatschap, uw abonnement en/of een andere met u gesloten overeenkomst en/of om u te informeren over voor u relevante activiteiten, producten en diensten van ODE Decentraal en/of Stichting ODE Projecten
 2. Als u inzage wilt hebben in uw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kunt u dit als volgt doorgeven

E-mail

info@duurzameenergie.org

Online op www.duurzameenergie.org

Inloggen voor leden: www.duurzameenergie.org/mijn-vereniging

Post

ODE Decentraal en/of Stichting ODE Projecten
Arthur van Schendelstraat 550, 3511MH Utrecht

Ook vragen of klachten over ons privacy beleid en/of ons cookiebeleid kunt u via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

Cookies

ODE Decentraal houdt gegevens bij van het bezoek op onze websites. Deze gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Op elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en daarover gegevens vastlegt, is cookiewetgeving van kracht. ODE Decentraal houdt zich met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving.
Onze website maakt gebruik van meerdere soorten cookies. We gebruiken cookies zowel om het web bezoek te monitoren, als om onze website beter te laten functioneren. Wij gebruiken deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kunnen deze daarom niet herleiden tot een bepaalde computer of bepaalde persoon.

Een overzicht van de door ODE Decentraal gebruikte cookies ziet u in onderstaande tabel:

Functionele cookies

Cookienaam

Doel

_pk._id, _pk._ref en _pk._ses

Cookies die ODE Decentraal gebruikt voor het bijhouden van statistieken en het gebruikersgemak

Niet functionele cookies

Cookienaam

Doel

__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

ODE Decentraal en andere websites

Op de website van ODE Decentraal vind je links naar andere websites. ODE Decentraal kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van die websites en voor de manier waarop die websites met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Inloggen op de ODE Decentraal Website

Wanneer u inlogt op onze website dan verstuurt u uw persoonsgegevens en bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
- Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Slotbepalingen

Wijzigingen
ODE Decentraal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy- en cookiebeleid van ODE Decentraal.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 29 oktober 2016.