Nieuws

ODE Decentraal, REScoopNL en Ecode gaan op in Energie Samen!

25 juni 2019

ODE Decentraal, de belangenvereniging van duurzame energiecoöperaties, REScoopNL, de landelijke koepel van energiecoöperaties en Ecode, de coöperatie die ICT-producten voor energiecoöperaties ontwikkelt, gaan samen op in Energie Samen: één grote en sterke brancheorganisatie voor alle energie-communities: burgers, boeren en buitenlui in de energietransitie. Dit besluit werd maandag 24 juni definitief toen de algemene ledenvergadering van Energie Samen akkoord ging met het besluit om te fuseren.

 

Siward Zomer, directeur ODE Decentraal: “De energietransitie slaagt alleen als burgers goed betrokken zijn. Energie Samen is opgericht om een stevige organisatie te vormen namens en voor alle energie-communities in Nederland. Zo hebben we als Energie Samen al met succes namens de energie-communities gelobbyd voor 50% lokaal eigendom van nieuwe duurzame energieprojecten in het Klimaatakkoord.”

Energie Samen wordt gevormd door burgerorganisaties die al sinds jaar en dag duurzame (energie)projecten voor en door burgers opzetten en uitvoeren. Daar zitten de echte coöperatieve windenergiepioniers tussen, maar ook coöperaties met grote of kleine zonneprojecten, coöperaties die met warmtenetten en energiebesparing bezig zijn en coöperaties voor duurzame mobiliteit. Via haar aangesloten organisaties vertegenwoordigt Energie Samen al zo’n 60.000 actieve mensen in de energietransitie en dit aantal groeit snel.

Felix Olthuis, voorzitter REScoopNL en Energie Samen: “Energie Samen is zo breed als de energietransitie zelf. De integratie van alle activiteiten maakt een krachtige organisatie, waarin zowel veel lobbykracht aanwezig is als kennis en ervaring bij het ondersteunen van duurzame (energie)projecten. Energie Samen activeert door haar brede en actieve achterban maatschappelijk eigenaarschap en zeggenschap in de energietransitie. Door onze fusie kunnen we als burgers in de energietransitie nog sterker aan de slag."

Energie Samen is het loket voor burgerinitiatieven in de energietransitie. Energie Samen behartigt hun belangen en ze kunnen bij de brancheorganisatie aankloppen voor hulp bij projectontwikkeling van zon-, wind-, warmte-, besparings- of bijvoorbeeld duurzame mobiliteitsprojecten. Daarnaast biedt Energie Samen met Econobis professionele ICT-producten voor o.a. boekhouding en administratie speciaal voor energiecoöperaties.

Oprichters van Energie Samen zijn naast de drie fuserende organisaties: Hoom (landelijke koepel energiebesparingscoöperaties) en PAWEX (coöperatie van particuliere windenergie exploitanten, waaronder alle leden van de Windunie).

De organisaties ODE Decentraal, REScoopNL en Ecode worden opgeheven zodra het officiële fusietraject afgerond is. De huidige leden worden automatisch lid van Energie Samen.