Nieuws

Slotconferentie REScoop Plus

01 maart 2019

Het REScoop PLUS-project heeft een belangrijke invloed op het belang van het onderwerp energie-efficiëntie voor de beweging van de duurzame energie coöperaties. De resultaten van het onderzoek van de universiteiten van Kreta en Twente werden 15 februari in Utrecht gepresenteerd tijdens de slotconferentie van het REScoop plus project. Academisch onderzoek onder coöperaties in Europa toont aan dat: 
- leden van energiecoöperaties hun energieverbruik gemiddeld tot 20% per jaar verlagen.
- Een grote meerderheid van deze leden geeft aan meer kennis te hebben van hun energieverbruik en tot 65% zegt dat ze energiebesparende maatregelen nemen, echter dit verschilt per land.

Coöperaties stimuleren hun leden ook om prosumenten te worden: 27% zegt bereid te zijn om in het komende jaar te investeren in persoonlijke energieproductie.

Naast deze cijfers hebben de universiteiten van Kreta en Twente onderzocht  wat de specifieke effecten zijn van de best practices die ontwikkeld zijn binnen het Europese project REScoop Plus. Coöperatieleden die meededen met de verschillende best practices zeggen dat ze tevreden zijn met de resultaten. Alle onderzoeksresultaten vindt u hier

De conferentie werd georganiseerd door de Nederlandse belangenvereniging van energiecoöperaties ODE Decentraal. Tijdens de laatste conferentie presenteerden de REScoop Plus-partners tijdens presentaties en workshops de definitieve REScoop PLUS Toolbox, deze bestaat uit verschillende tools om coöperaties te ondersteunen bij het implementeren van energiebesparingsmaatregelen. Bekijk alle presentaties en workshops hier
Bekijk de REScoop Plus toolbox hier

Voor de workshops werd eerst gediscussieerd over het belang van energiecoöperaties en hoe zij beter in positie kunnen komen zodat zij een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie. Het panel bestond uit:
- Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid voor de Christenunie)
- Agnes Mulder (Tweede Kamerlid voor het CDA)
- Annie van de Pas (Netwerkdirecteur bij Nederlandse Natuur- en Milieu Federatie)
- Dirk Vansintjan (president van Europese federatie REScoop.eu)

De hoofdpunten van het debat waren: energie-efficiëntie is belangrijker dan het afbouwen van aardgas, maar als gevolg van de problemen, veroorzaakt door de gaswinning, heeft het uitfaseren van gas in Nederland nu prioriteit. Vertrouwen is nodig om over te schakelen op andere warmtebronnen. Mensen weten vaak niet waar te beginnen met energiebesparing. Mensen zien energiecoöperaties als betrouwbaar omdat ze deel uitmaken van de gemeenschap. Zij kunnen mensen daardoor goed helpen met advies en het maken van keuzes. Een belangrijk kenmerk  van coöperaties is dat ze winst niet als doel op zich hebben, maar hun hoofddoel is om goede diensten aan hun leden aan te bieden. Carla Dik Faber en Agnes Mulder hebben verschillende moties ingediend om beleid zodanig in te richten dat energiecoöperaties betere mogelijkheden krijgen om een ​​rol te spelen in de energietransitie. Voor het nieuwe Nederlandse klimaatakkoord hebben de vertegenwoordigers van de Nederlandse energiecoöperaties hard gewerkt om ervoor te zorgen dat in het akkoord is opgenomen dat 50% van de nieuwe energieproductie op land in lokaal eigendom kan komen.

In Nederland wordt een ontwikkelingsfonds voor coöperaties opgericht. Dit is een zeer belangrijk fonds voor het level playing field van coöperaties. Het zal heel goed werken voor zonne- en windprojecten, maar het is niet echt geschikt voor de businesscases van warmteprojecten. Coöperaties hebben in die zin meer ondersteuning nodig voor warmteprojecten.