Lid worden!

Sluit je aan en maak de groeiende beweging vóór duurzame energie nog sterker!
Hoe meer mensen lid worden, hoe krachtiger onze stem op nationaal, provinciaal en lokaal niveau.

ODE Decentraal gaat in september 2019 samen met REScoopNL en Ecode op in Energie Samen. Dat betekent dat ODE leden vanaf de officiele fusiedatum (nog niet bekend) lid zijn van Energie Samen. Individuele leden en bedrijfsleden worden supporter van Energie Samen

Leden ondersteunen onze activiteiten als grootste belangenvereniging van duurzame energieproducenten en -consumenten in Nederland, met als doel het vergroten van het aandeel duurzame energie in Nederland specifiek door burgers en lokale initiatieven.

Daarnaast krijgen ze toegang tot hulp bij projecteontwikkeling en toegang tot lidmaatschap van ons ICT systeem Econobis. Kijk hier voor meer informatie en op de websites van REScoopNLEconobis en Energie Samen.

Al deze activiteiten en meer worden straks uitgevoerd door Energie Samen; een herkenbare, sterke landelijke organisatie voor en door duurzame energie initiatieven van burgers en hun supporters.

Lees hieronder wat een lidmaatschap verder voor jou kan betekenen en kies het lidmaatschap dat het beste bij je past.

Ik word lid als:
► Persoon 

► Duurzaam burger energie-initiatief

► Bedrijf of organisatie

 

Supporters

ODE Decentraal gaat in september 2019 samen met REScoopNL en Ecode op in Energie Samen. Dat betekent dat individuele ODE leden vanaf de officiele fusiedatum (nog niet bekend) supporter zijn van Energie Samen

Je bent al supporter voor € 35,- per jaar.
Meld je hier aan.

Al onze supporters zijn welkom op de algemene ledenvergaderingen. Verder hebben ze recht op:

 • Meedoen met interessante workshops en excursies;
 • Netwerken binnen het grote landelijke netwerk van duurzame energie initiatieven van burgers;
 • Behartiging van belangen door ODE Decentraal, lees hier wat we doen voor onze achterban;
 • Twee keer per jaar ledenmagazine;
 • Korting op een abonnement op WindNieuws, ons onafhankelijke windenergievakblad; 

Basislid
Basisleden betalen € 17,50 per jaar. Basisleden ontvangen niet ons prachtige ledenmagazine Bode.
 Meld je hier aan.

 

Coöperaties en lokale energie-initiatieven

Wil je je aansluiten bij ons netwerk met je coöperatie of lokaal energie-initiatief?
Om praktische redenen gaat aanmelden nu nog via de website van REScoopNL. Na de fusie in Energie Samen wordt je coöperatie automatisch lid van Energie Samen. 

Coöperaties die lid worden krijgen:

 • Vertegenwoordiging en belangenbehartiging op landelijk niveau (Energieakkoord, Overlegtafel, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie), lees hierhier, en hier wat we doen voor onze achterban;
 • Stemrecht op de Agemene Ledenvergaderingen;
 • Meedoen met interessante workshops en excursies;
 • Toegang tot ondersteuning bij projectontwikkeling;
 • Netwerken binnen het grote landelijke netwerk van duurzame energie initiatieven van burgers;
 • Twee keer per jaar ons ledenmagazine;
 • Korting op een abonnement op WindNieuws, ons onafhankelijke windenergievakblad; 
 • Ondersteuning via stichting HIER opgewekt

Informatie over voorwaarden, contributie en aanmelden vind je hier

 

ODE Decentraal Bijzonder Aangeslotenen

Bijzonder Aangeslotenen zijn bedrijven en organisaties die de doelstelling van de vereniging onderschrijven en betrokken zijn of willen zijn bij de realisatie van lokale of decentrale hernieuwbare energievoorzieningen.
ODE Decentraal gaat in september 2019 samen met REScoopNL op in Energie Samen. Dat betekent dat ODE leden vanaf de officiele fusiedatum (nog niet bekend) supporter zijn van Energie Samen
Meld aan als bijzonder aangeslotene.

Bijzonder Aangeslotenen staan altijd op naam van een bedrijf of organisatie.
Voor onze Bijzonder Aangeslotenen gelden dezelfde voordelen als voor particuliere ODE Decentraal Leden. Zij hebben echter géén stemrecht op de algemene ledenvergadering. Daarnaast krijgen ze wel: 

 • Vermelding op de ODE Decentraal website en in ledenmagazine Bode als Bijzonder Aangeslotene
 • Een directe link met de lokale energiesector.
 • Waar mogelijk gezamenlijke belangenbehartiging voor de lokale energiesector.
 • Eenmalig ondersteuning van ODE Decentraal bij productontwikkeling.
 • Eén keer  ondersteuning vanuit ODE Decentraal bij strategiesessies voor uw bedrijf of organisatie.

U bent al Bijzonder Aangeslotene van ODE Decentraal vanaf € 250,00 per jaar. Uiteraard kunt u uw sponsorbedrag verhogen.

Wanneer het totale sponsorbedrag hoger is dan € 5.000,00 kan ODE Decentraal, indien gewenst, een gespecificeerde sponsorovereenkomst voor u opstellen.

Digitale nieuwsbrief

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief! Je ontvangt maandelijks het laatste verenigingsnieuws en blijft op de hoogte van onze interessante bijeenkomsten.
Schrijf je HIER in voor de nieuwsbrief.

Doneren

De genoemde contributiebedragen zijn minimumbedragen; het staat een ieder vrij om een hoger bedrag over te maken. ODE Decentraal is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ODE Decentraal zijn aftrekbaar van de belasting.
Heeft u vragen over doneren? Neem contact op met de penningmeester.

 

WindNieuws

WindNieuws is al sinds 1983 hét onafhankelijke Nederlandse vakblad over windenergie. WindNieuws verschijn zes keer per jaar in print.
Bezoek de website van WindNieuws

Een abonnement op WindNieuws kost € 47,- per kalenderjaar. Leden van ODE Decentraal krijgen korting en betalen slechts € 30,-.
Wilt u kennismaken met WindNieuws? Vraag een proefabonnement aan. Stuur een mail naar liesje.harteveld@duurzameenergie.org